Organisation

Medlemsorganisation

organisation_170109

Ledningsgrupp

Det går också att maila till Ledningsgruppen enligt principen fornamn.efternamn@coopvarmland.se (åäö byts ut mot aao).

 • Tomas Sjölander

  Tomas Sjölander

  VD/Koncernchef
  010-410 81 00
 • Klas Westerberg

  Klas Westerberg

  Marknads- och försäljningschef
  010-410 81 60
 • Charlotte Lunås

  Charlotte Lunås

  Personalchef
  010-410 81 20
 • Ann-Louise Ekenberg

  Ann-Louise Ekenberg

  Ekonomichef
  010-410 81 10
 • Klas Olsson

  Klas Olsson

  Kommunikationschef
  010-410 81 02
 • Thomas Berglund

  Thomas Berglund

  IT/VU-chef
  070-369 65 70
 • Pär-Åke Sjöberg

  Pär-Åke Sjöberg

  Etablerings-/Fastighetschef
  010-410 81 45
 • Åsa Göransson

  Åsa Göransson

  tf Driftschef, Regionschef
  010-410 81 13

Styrelse

 • Ann-Kristine Johansson

  Ann-Kristine Johansson

  Ordförande
 • Leif Olsson

  Leif Olsson

  Vice ordförande
 • Erik A Eriksson

  Erik A Eriksson

  Ledamot
 • Mikael Wallteg

  Mikael Wallteg

  Ledamot
 • Olle Eriksson

  Olle Eriksson

  Ledamot
 • Lena Larsson

  Lena Larsson

  Ledamot
 • Tomas Sjölander

  Tomas Sjölander

  Sekreterare
 • Kent Jansson

  Kent Jansson

  Facklig representant
 • Linda Pettersson

  Linda Pettersson

  Facklig representant
 • Doris Jonsson

  Doris Jonsson

  Facklig ersättare

Föreningsstämmans Valberedning

Sammankallande: Therese Andersson, Forshaga.
Monica Gundahl, Karlstad.
Thomas Rehn, Karlstad.
Kjell Lundh, Åmotfors.
Revisorer: Sune Ekbåge, Karlstad. Göran Wahlstedt, Karlstad.
Suppleanter för revisorer: Sven Olov Jonsson, Sunne. Barbro Thunér, Karlstad.

Jämställdhet

Coop Värmland verkar för en jämställd arbetsplats, bland annat genom att eftersträva en jämn könsfördelning.

Ledningsgrupp

Kvinnor: 37,5 %
Män: 62,5 %

Styrelse

Kvinnor: 40 %
Män: 60 %

Föreningsstämmans Valberedning

Kvinnor: 50 %
Män: 50 %