• Coop Nära Bråten Noravägen 74, 691 54 Karlskoga 0586-72 51 26 Idag kristi himmelsfärdsdag: 10.00—20.00
  • Coop Nära Högboda Högboda, 665 93 Kil 0554-200 22 Idag kristi himmelfärdsdag: 12.00—16.00
  • Coop Nära Kroppkärr Uttervägen 1, 654 68 Karlstad 054-83 06 97 Idag kristi himmelsfärdsdag: 11.00—21.00
  • Coop Nära Lysvik Gamla vägen 40, 686 97 Lysvik 0565-800 21 Idag kristi himmelsfärdsdag: 11.00—14.00
  • Coop Nära Skillingsfors Skillingsfors, 670 43 Skillingsfors 0571-400 21 Idag kristi himmelsfärdsdag: —
  • Coop Nära Stöllet Gamla vägen 1, 680 51 Stöllet 0563-811 44 Idag kristi himmelsfärdsdag: —
  • Coop Nära Sunnemo Lillhem, 683 95 Sunnemo 0563-920 14 Idag kristi himmelsfärdsdag: —
  • Coop Nära Svanskog Smedjegatan 1, 662 03 Svanskog 0532-300 73 Idag kristi himmelsfärdsdag: 11.00—16.00
  • Coop Nära Vikene Vikene, 671 94 Brunskog 0570-520 13 Idag kristi himmelsfärdsdag: 12.00—18.00